Add Link

Thêm Trang Web Của Bạn

Quy tắc để thêm website của bạn vào danh sách của chúng tôi ?

 1. Trang web phải có thứ hạng alexa < 800.000
 2. Trang web phải trên 6 tháng tuổi
 3. Trang không đặt quảng làm phiền người dùng ( tối đa 2 cửa sổ bật lên )

Làm thế nào để thêm website của bạn vào danh sách của chúng tôi ?

  1. Bước 1 : Thêm 1 liên kết đến trang của chúng tôi ( không bắt buộc ). Nhưng chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn thực hiện điều đó.
   URL Trang Web: https://websex.one/
   Tên Web : Websex.Me
   [ <a href=”https://websex.one/”>websex.one</a> ]
 1. Điền vào mẫu bên dưới và gửi. Chúng tôi sẽ xem xét website của bạn có đủ điều kiện quy tắc hay không ( thường trong vòng 72h )

Mẫu Thêm Website :

Close Image
Close Image